Detail of the student project

List
Topic:Porovnání existujících multiagentních platforem
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Milan Rollo Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Announce as:BP,PMI
Description:V současné době existuje množství platforem pro vývoj multiagentních systémů. Cílem práce je porovnat jejich vlastnosti - podpora mobility agentů, bezpečnost, kompatibilita se standardy FIPA, podpůrné nástroje pro vývoj apod.
V rámci práce bude úkolem i implementace jednoduchých agentů, případně porovnání výkonu jednotlivých platforem (rychlost komunikace, množství současně spuštěných agentů).
Date:10.01.2007
Responsible person: Petr Pošík