Detail of the student project

List
Topic:Genetický algoritmus CHC
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Naimplementujte CHC genetický algoritmus pro potřeby testování. Program by měl umožňit
- jednoduché definování testovacího problému,
- testování v dynamicky měnícím se prostředí,
- výběr z předdefinovaných pozorovaných statistik,
- ukládání výsledků experimentů do souboru po volitelných časových úsecích.
Date:18.09.2006
Responsible person: Petr Pošík