Detail of the student project

List
Topic:Shlukování pomocí přírodou inspirovaných metod
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Macaš Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:PMI
Description:- Particle Swarm Optimization je optimalizační technika inspirovaná pohybem a chováním hejn živých organizmů (např. ptáků, ryb...)
-proveďte rešerši využití PSO pro shlukování
-testujte metodu a porovnejte výsledky s dalšími přístupy
Date:02.11.2007
Responsible person: Petr Pošík