Detail of the student project

List
Topic:Databáze průběhů EKG
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Cílem práce je jednak seznámit se s problematikou analýzy EKG, zejména z pohledu popisu charakteristických rysů signálu, jednak se seznámit s metodami využívajícími pro zpracování zmíněné charakteristiky. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematikou navrhnout vhodnou strukturu databáze pro uchovávání typických průběhů EKG a implementovat ji, dále ověřit její funkčnost ve spolupráci s již existujícím programem pro klasifikaci. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících lékařských pracovišť.
Date:05.02.2010
Responsible person: Petr Pošík