Detail of the student project

List
Topic:Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Announce as:DP
Description:Seznamte se s metodami popisu kvantových struktur (zejména ortomodulárních svazů) a pravděpodobnosti na nich.
Prostudujte dosavadní důkazy neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice.
Prostudujte možnosti jejich dalšího zjednodušení a zobecnění (např. na grupověhodnotové míry).
Date:16.05.2019
Responsible person: Petr Pošík