Detail of the student project

List
Topic:Metody předzpracování a vizualizace dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Announce as:DP,BP
Description:Data, používaná např. pro data mining, nemají na vstupu dostatečnou kvalitu. Úkolem diplomanta je popsat typické úlohy předzpracování dat, ukázat, jak tyto úlohy realizovat v systému SumatraTT (http://krizik.felk.cvut.cz/sumatra), případně některé části systému sám doplnit.
Date:01.10.2007
Responsible person: Petr Pošík