Detail of the student project

List
Topic:Implementace symetricko-perturbačních map pro lokalizaci mobilních robotů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Announce as:DP
Description:Prostudujte problematiku výstavby modelů prostředí s uvažováním prostorové neurčitosti. Implementujte metodu založené na symetricko-perturbační reprezentaci (SPmodel) prostředí pro automatické budování mapy pro mobilní robotiku. Experimentálně ověřte vlastnosti na různě strukturovaných prostředích.
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík