Detail of the student project

List
Topic:Automatické hodnocení Evokovaných potenciálů z EEG
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:DP
Examiner:MUDr. Jakub Otáhal
Description:Cílem práce je vytvořit komponentu pro automatické hodnocení evokovaných potenciálů mozku. Jedná se o automatickou detekci lokálních maxim a minim dvojvlny, výpočet sklonu apod.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:vytvořit program
Date:16.10.2006
Responsible person: Petr Pošík