Detail of the student project

List
Topic:Výběr atributů relevantních pro dané rozhodnutí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Announce as:DP
Examiner:Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
Description:Při použití metod strojového učení pro objevování souvislostí v datech (KDD) je podstatný výběr atributů ovlivňujících cílové rozhodnutí.
Instruction:Seznamte se s aktualně používanými algoritmy pro řešení úlohy výběru relevantních atributů včetně metody postavené na pojmu „determinace“ pro odfiltrování nepodstatných atributů v diskrétních datech. Zvažte, zda by "determinaci" bylo možno použít i pro práci se spojitými daty. Vyberte některou z prostudovaných metod a implementujte ji. Výsledný algoritmus by měl být připraven pracovat s rozsáhlými daty, jejichž obor hodnot má řádově stovky prvků. Výsledky své implementace experimentálně ověřte.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:program + popis
Date:28.10.2006
Responsible person: Petr Pošík