Detail of the student project

List
Topic:Automatická eliminace EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP
Examiner:doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Description:Navrhněte a realizujte metodu pro eliminaci EEG artefaktů z dlouhodobých EEG záznamů pomocí analýzy nezávislých komponent, případně analýzy hlavních komponent.
Instruction:Základní informaci o tématu podá doc. Lhotská.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:funkční prototyp softwaru, návod k obsluze
Date:05.02.2010
Responsible person: Petr Pošík