Detail of the student project

List
Topic:Aplikace technik znalostního managementu v systému pro správu publikací
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc., Ing. Jan Uhlíř
Announce as:DP
Examiner:Ing. Kamil Matoušek, PhD.
Description:Student se seznámí s problematikou konceptuálního modelovaní (tvorba ontologií a semantických anotací) a využití ontologií ke správě znalostí. Úkolem systému pro správu publikací je uchovávat a spravovat elektronické publikace, anotace elektronických i tištěných publikací včetně stručné anotace obsahu a citační index. Jedním z výstupů systému je reference na publikaci ve formátu BibTeX. Systém by měl umožňovat vyhledávání podle mnoha kriterií a rovněž by měl uživateli umožnit hledat zvolenou publikaci či autora ve veřejně dostupných citačních indexech (tj. integrace s vyhledávači na Webu). Předpokladem je znalost programovacího jazyka Java (případně jiného objektově orientovaného programovacího jazyka a chuť přejít na Javu). Výhodou je orientace v UML.
Instruction:Práce je spíše praktického rázu
Bibliography:[1] Gruber, T. R.; “A Transaction approach to portable ontologies”; Knowledge Acquisition; 5(2):199-220; 1993
[2] Noy, N. F.; McGuiness, D. L.; “Ontology Development 101: A Guide to
Realization form:softwarový prototyp
Date:10.09.2004
Responsible person: Petr Pošík