Detail of the student project

List
Topic:Archiv fuzzy logických operací
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Announce as:BP
Examiner:prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Description:Seznamte se se základními typy operací ve fuzzy logice. Implementujte co nejúplnější soubor těchto operací.
Instruction:Vyžaduje pečlivost a rozvahu při tvorbě knihovny operací.
Bibliography:Navara, M., Olšák, P.: Základy fuzzy množin. Skriptum ČVUT, Praha, 2002.
Další­ literatura u vedoucí­ho práce.
Realization form:teoretická studia, archiv procedur a konkrétní experimenty
Date:16.05.2019
Responsible person: Petr Pošík