Detail of the student project

List
Topic:Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Announce as:BP
Examiner:prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Description:Seznamte se s technikami konstrukce fuzzy konjunkcí (trojúhelníkových norem). Prostudujte kvalitativní a kvantitativní možnosti proložení daných hodnot fuzzy konjunkcí.
Instruction:Předpokládá se nastudování teoretického minima, implementace a experimentální ověření s využitím vhodného počítačového prostředí (např. Maple, Matlab).
Bibliography:Navara, M., Ol
Realization form:teoretická studia a konkrétní experimenty
Date:16.05.2019
Responsible person: Petr Pošík