Detail of the student project

List
Topic:Soubor příkladů ze zpracování lékařských dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:BP
Examiner:Ing. Jiří Kléma, PhD
Description:Cílem je vytvořit systém úloh pro cvičení ze zpracování biologických dat, případně kognitivních procesů. Vaším úkolem bude vytvořit několik příkladů vycházejících z reálných dat, najít jejich řešení, realizovat ho a zdokumentovat. Pracovním jazykem může být i angličtina.
Instruction:budou sděleny ústně
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Realization form:Návrh, experimenty, zkušební kód, dokumentace, www stránka
Date:01.07.2005
Responsible person: Petr Pošík