Detail of the student project

List
Topic:Analýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je analyzovat průchody programem pro odvykání kouření, najít užitečné statistiky a vytvořit systém, který tyto statistiky bude jednoduše a přehledně prezentovat v rámci webového rozhraní. Vhled který tato práce poskytne umožní identifikovat slabá a silná místa programu a jeho vylepšení.
Responsible person: Petr Pošík