Detail of the student project

List
Topic:Prostředí pro plánování v automatizovaných skladech
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V rámci řešení EU projektu SafeLog vzniká prostředí pro plánování trajektorií pro skupinu robotů v automatizovaném skladu. Kromě vlastního plánovacího algoritmu je součástí simulační prostředí a grafické rozhraní, které umožňují testovat vyvíjené algoritmy a experimentálně ověřit jejich vlastnosti. V semestrálním projektu je cílem se seznámit s tímto prostředím a toto dále rozvíjet.

Kontakt: kulich@cvut.cz, IMR
Responsible person: Petr Pošík