Detail of the student project

List
Topic:Efektivní implementace neuronových sítí na Embedded Hardwaru
Department: Skupina vizuálního rozpoznávání
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Budete pracovat s jednotkami NVIDIA řady Jetson (Nano a Xavier). Provedete instalaci systému, nainstalujete potřebné moduly pro běh konvolučních neuronových sítí. Zjistíte jaké jsou možnosti zrychlení běhu stávající sítě v případě (a) bez přetrénování (tzn. výsledek bude identický jako na PC), (b) s případným přetrénováním a zjednodušením architektury. Tzn. provedete rešerši literatury.

Prozkoumáte zejména možnosti překladu dané sítě do NVIDIA Tensor RT. Změříte dosažené zrychlení pro různé sítě a architektury hardwaru.
Responsible person: Petr Pošík