Detail of the student project

List
Topic:Navigace mobilních robotů s využitím vizuálních značek
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je návrh, implementace a ověření možností lokalizačních metod typu SLAM při aplikaci využívající pevných vizuálních značek umístěných v prostředí, kde se mají pohybovat mobilní roboty.
Responsible person: Petr Pošík