Detail of the student project

List
Topic:Statistické metody rozpoznávání
Department: Strojové učení
Supervisor:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s metodami odhadu parametru pravděpodobnostních modelů (metoda maximální věrohodnosti, metoda momentů atd.).
Na zvolených umělých i skutečných úlohách demonstrujte jejich přednosti i vady, tedy příklady, na kterých metoda selhává, nebo dává neuspokojivé výsledky.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Responsible person: Petr Pošík