Detail of the student project

List
Topic:Uzavírání smyček v robotickém SLAMu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Nastudujte metody pro uzavírání smyček v robotickém SLAMu [1,2]. Vybranou metodu ozkoušejte na bagfilu z Search and Rescue robotické platformy (dodá školitel).
Bibliography:[1] https://paperswithcode.com/search?q_meta=&q=loop+closure

[2] https://arxiv.org/pdf/1609.07720.pdf
https://github.com/ethz-asl/segmap
Responsible person: Petr Pošík