Detail of the student project

List
Topic:Detekce objektů s RGBd kamery
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu otestovat možnosti detekce krychlí za použití senzoru Realsense D435, který poskytuje jak RGB data tak informaci o detekované vzdálenosti. Senzor bude instalován na UAV, který bude detekovat objekty za letu. Výsledkem projektu bude návrh softwarového vybavení pro analýzu dat ze senzoru.
Responsible person: Petr Pošík