Detail of the student project

List
Topic:Plánování pohybu autonomních helikoptér v prostředí s překážkami
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Robert Pěnička, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je navržení algoritmu bezkolizního plánování pro helikoptéry v prostředí s překážkami.
Úkolem je nalézt trajektorie pro tým bezpilotních prostředků prolétávající komplexním prostředím s překážkami tak aby se vyhýbali překážkám i sobě navzájem a zároveň plnili zadanou úlohu.
Takovou úlohou může být například hašení požáru nebo sběr předmětů motivované účastí v mezinárodní soutěži MBZIRC.
http://mrs.felk.cvut.cz/projects/mbzirc
Responsible person: Petr Pošík