Detail of the student project

List
Topic:Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Pavel Krsek, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s řídicí jednotkou robotů MITSUBISHI RV-6S a RV6-SL. Navrhněte a realizujte základní programové rozhraní v prostředí ROS včetně kolizního a vizualizačního modelu.
Rozhraní koncipujte s ohledem na jeho použití při výuce. Součástí práce je příprava dokumentace.
Bibliography:Manuál robotů MITSUBISHI RV-6S a RV6-SL (dodá vedoucí)
Responsible person: Petr Pošík