Detail of the student project

List
Topic:Realizace autonomního systému pro pásového mobilního robotu
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Tomáš Báča, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Student se seznámí s existující platformou pásového robotu a provede integraci palubního počítače a palubních sensorů. K dispozici mu budou kamery, bodové a rotační dálkoměry, malý palubní počítač a další potřebná elektronika. Palubní počítač bude osazen systémem ROS a bude vytvořen software v ROS pro obsluhu motorů robotu. Dále se student se seznámí s přístupem současné lokalizace a mapování (SLAM) a integruje existující implementaci do robotu.
Bibliography:Dissanayake, MWM Gamini, et al. "A solution to the simultaneous localization and map building (SLAM) problem." IEEE Transactions on robotics and automation 17.3 (2001): 229-241.

Kohlbrecher, Stefan, et al. "Hector open source modules for autonomous mapping and navigation with rescue robots." Robot Soccer World Cup. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013.
Responsible person: Petr Pošík