Detail of the student project

List
Topic:Autonomní snímání velkoplošných objektů pomocí bezpilotních helikoptér
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vít Krátký
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je vyvinout algoritmy pro realizaci metody "image stitching" pomocí autonomních bezpilotních helikoptér. Projekt je složen ze dvou částí. První je určení množiny pozic, z kterých musí být objekt vyfotografován tak, aby z nasnímaných fotografií bylo možné složit fotografii celého objektu. Druhá část je zaměřena na aplikaci plánovacích algoritmů pro nalezení cest, které efektivně propojují požadované pozice. Práce je motivována fotografováním velkých objektů jako jsou malby, fresky či vitráže v prostředí s překážkami, kde nemůže být celý objekt zabrán na jedné fotografii s dostatečným rozlišením. Téma je součástí projektu dokumentace historických objektů (http://mrs.felk.cvut.cz/projects/dronument).

Klíčová slova: ROS, UAV, drona, multirotorová helikoptéra, plánování, fotografování
Responsible person: Petr Pošík