Detail of the student project

List
Topic:Navigace mobilního robotu podle 3D kamery
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s funkcí a možnostmi stereo kamery poskytující hloubkovou mapu (obraz+vzdálenosti) okolního prostředí. Navrhněte metodu mapování okoĺí mobilního robotu za účelem získání informace o průjezdnosti terénu a následného plánování jeho jízdy. Při řešení je možné využít i další senzory (např. laserový 2D dálkoměr)
Responsible person: Petr Pošík