Detail of the student project

List
Topic:Asistivní technologie pro dokumentaci historických objektů pomocí týmu bezpilotních helikoptér
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vít Krátký
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je vyvinout algoritmus pro plánování procesu dokumentace historických objektů prováděném pomocí týmu bezpilotních helikoptér. Proces dokumentace se sestává z různých dokumentačních technik, z nichž každá vyžaduje rozdílný počet bezpilotních helikoptér s odlišným vybavením. Pro danou množinu dokumentačních procesů, které mají být provedeny na jednotlivých objektech v historické budově, algoritmus vygeneruje sekvenci plánů, které budou zahrnovat všechny požadované dokumentační procesy. Téma je motivované projektem dokumentace historických objektů (http://mrs.felk.cvut.cz/projects/dronument).

Keywords: ROS, UAV, drona, multirotorová helikoptéra, plánování, fotografování
Responsible person: Petr Pošík