Detail of the student project

List
Topic:Gimbal stabilizátor kamery pro bezpilotní dron
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. David Žaitlík
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte a sestavte gimbal stabilizátor drobné kamery pro bezpilotní dronu (UAV).
V rámci tohoto projektu/práce vyberte vhodné elektronické a mechanické řešení gimbalu (je možností nějaké řešení koupit).
Tento gimbal by měl být lehký a bylo by možné nastavit jeho naklonění v rámci souřadnic světa, které by měl udržovat, aby šlo například sledovat objekt nezávisle na pohybu UAV.
K řízení motoru použijte pokud možno mikrokontroler z rodiny STM32, která bude přijímat příkazy z počítače UAV.
Na počítači drony implementujte pomocí ROS program k řízení pohybu gimbalu.

Rozsah práce se může lišit v závislosti na její povaze (BP/DP/projekt/...) a bude určen po individuální konzultaci ke spokojenosti obou stran.
Klíčová slova: ROS, Gimbal stabilizace, UAV, STM32, Vestavné systémy
Bibliography:Carmine Noviello: Mastering STM32
Lynch, Park: Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control
Anis Koubaa: Robot Operating System (ROS) The Complete Reference (Volume 3)
Kernighan, Ritchie: C Programming Language
Responsible person: Petr Pošík