Detail of the student project

List
Topic:Řízení formace v úloze monitorování a asistence pracovníkům během výškových prací
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vít Krátký
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je navhrnout algoritmus pro řízení formace bezpilotních helikoptér pro monitorování a asistenci pracovníků během výškových prací. Formace bezpilotních helikoptér se bude skládat z vícerotorových helikoptér s různorodým vybavením jako jsou kamery, zdroje světla či nářadí. Jednotlivé helikoptéry budou monitorovat pracovníky za účelem zajištění bezpečnosti práce, poskytovat osvětlení pro samotnou práci, případně nést potřebné nářadí či další vybavení. Projekt je motivován monitorováním pracovníků během inspekce a údržby sloupů elektrického vedení. Téma je součástí projektu Aerial-Core (http://mrs.felk.cvut.cz/projects/aerial-core).
Keywords: ROS, UAV, drona, řízení formace
Responsible person: Petr Pošík