Detail of the student project

List
Topic:Pomůcka pro rehabilitaci (cvičení) pohyblivosti okohybných svalů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Nejen po mechanických úrazech (nárazy do hlavy, pády na hlavu, …), ale i v některých psychických stavech (nadměrné stresy) dochází k poruše / omezení činnosti okohybných svalů a tím i poruchám správného vidění. Základem nápravy tohoto velmi nepříjemného stavu je důkladné cvičení pohybu očí, tedy aktivace / pohybu okohybných svalů, do všech potřebných směrů (podle typu stanovené poruchy). Tato cvičení jsou většinou formou sledování pohybujícího se stimulačního bodu.
Bibliography:WWW stránky projektů zabývající se tímto problémem / tématikou
Noviello Carmine, Mastering STM32, LeanPub, 2017
Majid Pakdel, Advanced Programming with STM32 Microcontrollers, Elektor, 2020, 978-3-89576-410-3
Price Mark, C# 8.0 and .NET Core 3.0 - Modern Cross-Platform Development, Packt, 2019
(další potřebné materiály poskytne vedoucí práce)
Responsible person: Petr Pošík