Detail of the student project

List
Topic:Navigace pro dvouruký mobilní manipulátor TIAGo++
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:TIAGo++ je dvouruký mobilní manipulátor kompatibilní se systémem ROS. Prvním cílem práce je experimentálně vyzkoušet funkčnost a vlastnosti v ROSu dostupných balíčků pro navigaci v kancelářském prostředí s tímto robotem. V další fázi pak bude nutné tyto balíčky integrovat do funkční aplikace. Nakonec bude vybrána dosud nerealizovaná funkcionalita a tato bude naimplementována a integrována do navigační aplikace. Příkladem takové funkcionality může být jízda výtahem, otevírání dveří, manipulace s předměty apod.

Kontakt: kulich@cvut.cz, IMR
Responsible person: Petr Pošík