Detail of the student project

List
Topic:Navigace pozemního robotu v nerovném terénu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte metodu mapování okolního terénu robotem vybaveným rozmítanými laserovými dálkoměry a inerciálními senzory (inklinometr, akcelerometr, gyroskop). Otestujte metodu v simulátoru a podle možností na robotu ve venkovním prostředí.
Responsible person: Petr Pošík