Detail of the student project

List
Topic: Samoorganizující se roj UAV pro prostředí s odepřením GNSS
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Tiago Pereira do Nascimento, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Swarm robotics je přístup ke kolektivní robotice, který bere inspiraci z samoorganizovaného chování sociálních zvířat. Prostřednictvím jednoduchých pravidel a lokálních interakcí má rojová robotika za cíl navrhnout robustní, škálovatelné a flexibilní kolektivní chování pro koordinaci velkého počtu robotů. Obsahem práce tedy bude návrh roje UAV na základě vidění a jejich interakce s lidmi (tedy 2 volná místa). Projekt provádí testy jak v simulaci, tak v reálných experimentech robotů během našich předdefinovaných táborů.
Responsible person: Petr Pošík