Detail of the student project

List
Topic:Vizuální Teach-and-Repeat navigace mobilního robotu za použití SLAM lokalizace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Tomáš Pivoňka
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce bude implementovat systém pro navigaci mobilního robotu po naučené trajektorii (Teach-and-Repeat). Pro zaznamenání trajektorie a lokalizaci robotu bude používán již existující SLAM systém (simultánní lokalizace a mapování).

Při řešení se student seznámí s:
- prací s reálným mobilním robotem
- základy počítačového vidění a vizuální lokalizace
- ROS (Robot Operating System)
- externím lokalizačním systémem Vicon
Responsible person: Petr Pošík