Detail of the student project

List
Topic:Plánování pro systém MoleMOD
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Miroslav Kulich
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru doc. Floriána. MoleMOD je revoluční systém speciálně navržených robotů, který umožní autonomně skládat stavební moduly ("cihly") do složitějších konstrukcí. Systém je unikátní v tom, že v modulech jsou cesty, kterými jsou roboty ve tvaru červa schopny procházet a moduly přemisťovat.
V práci by student řešil situaci, kdy jsou na "staveniště" přiveženy stavební moduly složené v kompaktním tvaru (např. krychle) a ty musí být postupným přemisťováním roboty poskládány do požadovaného finálního tvaru. Úkolem studenta bude navrhnout plánovací algoritmus, který vytvoří plán pohybu pro jednotlivé roboty realizujících toto přemístění.
Pro bližší informace o projektu MoleMOD doporučuji shlédnout video na
https://www.youtube.com/watch?v=N5OaxAuqug8
Kontakt: kulich@cvut.cz
Responsible person: Petr Pošík