Detail of the student project

List
Topic:Nové druhy evolučních operací pro genetické hledání příznaků při detekci napadení sítě
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Problémem při detekci napadení sítě (network intrusion detection) je velké množství příznaků popisujících chování sítě a jejích jednotlivých částí. Nalezení nejvhodnější podmnožiny těchto příznaků představuje rozsáhlou optimalizační úlohu, k jejímuž řešení se často používá evoluční optimalizace, především metody genetického programování. Genetický přístup je zvláště atraktivní v situaci, kdy se detekce napadení sítě provádí pomocí asociačních pravidel pro tyto příznaky, protože jde o jeden z nejpoužívanějších přístupů i pro hledání optimální množiny takovýchto pravidel. Nevýhodou tohoto přístupu však je závislost na reprezentaci příznaků v genomu metody a na evolučních operacích s touto reprezentací.

Přirozeným požadavkem na reprezentaci příznaků popisujících chování sítě je, aby vycházela z grafu sítě. Pro evoluci grafů byl nedávno ukázán význam dvou specifických druhů evolučních operací – sémantického neutrálního driftu a horizontálního přenosu genů. V kontextu evolučního hledání optimálních příznaků a optimální množiny asociačních pravidel pro detekci napadení sítě ale takové evoluční operace dosud zkoumány nebyly. Právě tento výzkum je tématem navržené diplomové práce.
Bibliography:http://www.cs.cas.cz/~martin/diplomka57.html
Responsible person: Petr Pošík