Detail of the student project

List
Topic:Automatická detekce cizích objektů z rentgenových snímků
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s problematikou detekce objektů v obraze. Napište stručný přehled
existujících metod se zaměřením na metody hlubokého učení.
Seznamte se soutěží "object-CXR" na detekci objektů v rentgenových snímcích,
Implementujte některou z jednodušších metod pro detekci objektů a vyzkoušejte ji
nejprve na jednoduchém datasetu (např. "banana dataset") a poté na datech ze soutěže "object-CXR".
Bibliography:[1] Soutěž object-CXR, https://jfhealthcare.github.io/object-CXR/
[2] Banana dataset, https://d2l.ai/chapter_computer-vision/object-detection-dataset.html
[3] Girshick et al, Rich feature hierarchies for accurate object detection and
semantic segmentation. CVPR 2014
[4] Ren et al, Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region
Proposal Networks. CVPR 2015
[5] Redmon et al: You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. CVPR 2016
Responsible person: Petr Pošík