Detail of the student project

List
Topic:Možnosti univerzálního rozhraní / komunikace pro domácí řídící systémy.
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Stále více se rozmáhají systémy pro řízení domácností. Jde buď o profesionální systémy avšak dosti uzavřené, nebo amatérské avšak vystavené zásahu komukoli do jejich struktury. Oba tyto krajní přístupy nejsou zcela ideální. Velmi často je vhodné využít profesionální prvky (senzor / aktuátor), avšak občas je potřeba do systému začlenit zcela vlastní prvek. Právě vzájemná komunikace "cenrtála - prvek" je jedním z nejtěžších a nejkřehčích částí celého systému.

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Bibliography:- WWW stránky projektů tohoto zaměření.
- Technické popisy využitých komunikačních sběrnic.
- Technické parametry ARM procesorů STM32.
- Výukové materiály pro .NET Core C#.
Responsible person: Petr Pošík