Detail of the student project

List
Topic:Řízení robotu pro instalaci křemíkových desek v detektoru Atlas v CERNu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Návrh a programování řízení specializovaného robotu, který vkládá křemíkové desky do detektoru záření Atlas v LHC CERN.
Responsible person: Petr Pošík