Detail of the student project

List
Topic:Multimodální rozpoznávání emocí z řeči
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Pichl
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Semestrální projekt bude probíhat v následujících krocích:
* Průzkum a seznámení se s datovými sadami k úloze rozpoznávání emocí
* Výběr vhodné množiny emocí ke klasifikaci na základě dostupných dat
* Průzkum existujících řešení zabývajících se rozpoznávání emocí z textu a hlasu
* Navržení architektury systému na rozpoznání emocí pro textový vstup, zvukový vstup a kombinaci vstupů
* Implementace a trénink systému
* Testování a měření výsledků systému
Bibliography:YOON, Seunghyun; BYUN, Seokhyun; JUNG, Kyomin. Multimodal speech emotion recognition using audio and text. In: 2018 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT). IEEE, 2018. p. 112-118.
Abburi, Harika et al. “Audio and Text based Multimodal Sentiment Analysis using Features Extracted from Selective Regions and Deep Neural Networks.” (2017).
ZADEH, AmirAli Bagher, et al. Multimodal language analysis in the wild: Cmu-mosei dataset and interpretable dynamic fusion graph. In: Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2018. p. 2236-2246.
VENKATARAMANAN, Kannan; RAJAMOHAN, Haresh Rengaraj. Emotion Recognition from Speech. arXiv preprint arXiv:1912.10458, 2019.
Responsible person: Petr Pošík