Detail of the student project

List
Topic:Plug-in do prohlížeče pro vytváření sémantických anotací z webových dokumentů
Department: Skupina znalostních softwarových systémů
Supervisor:Ing. Petr Křemen, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je vytvořit plugin do prohlížeče (např. Chrome) pro vytváření nových pojmů do sémantického slovníku. Práce navazuje existující systém TermIt pro správu sémantických slovníků a měla by být jeho odlehčenou, snadno použitelnou verzí dostupnou pro široké spektrum uživatelů.
Responsible person: Petr Pošík