Detail of the student project

List
Topic:Algoritmy pro extrakci definic v právních předpisech
Department: Skupina znalostních softwarových systémů
Supervisor:Ing. Petr Křemen, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:The goal of the work is to design, implement and test algorithms for extracting term definitions from Czech laws and build a vocabulary of such terms.
Responsible person: Petr Pošík