Detail of the student project

List
Topic:Uživatelské rozhraní pro správu odborných pojmů a slovníků
Department: Skupina znalostních softwarových systémů
Supervisor:Ing. Petr Křemen, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je analyzovat scénáře prohlížení a správy slovníků odborných pojmů a na základě této analýzy navrhnout a implementovat efektivní uživatelské rozhraní pro jejich vizualizaci. Výstup práce bude implementován jako rozšíření stávajícího systému TermIt vyvíjeného v rámci výzkumné činnosti skupiny.
Responsible person: Petr Pošík