Detail of the student project

List
Topic:Interaktivní dashboard propojených dat
Department: Skupina znalostních softwarových systémů
Supervisor:Ing. Petr Křemen, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je navrhnout a implementovat interaktivní dashboard nad RDF úložišti.
Bibliography:Literatura:
- https://www.researchgate.net/publication/336634548_Intuitive_ontology-based_SPARQL_queries_for_RDF_data_exploration
-

Některé relevantní technologie:
- SENSA (Analytický engine RDF) - http://sansa-stack.net/
- Apache SuperSet (open-source dashboardy) - https://superset.apache.org/
- Tableau (komerční state-of-art dashboardy) - https://www.tableau.com/
- ukázka jednotlivých vizualizací nad RDF daty - http://biohackathon.org/d3sparql/
Responsible person: Petr Pošík