Detail of the student project

List
Topic:Statistické odhady finančních modelů
Department: Strojové učení
Supervisor:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Porovnejte metodu momentů a metodu maximální věrohodnosti při odhadech parametrů modelů v ekonomii.
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Responsible person: Petr Pošík