Detail of the student project

List
Topic:Predikce tvarů slov ve větě
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Pichl
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:1. Prozkoumejte aktuální state-of-the-art metody automatického skloňování
2. Navrhněte model pro automatické skloňování slov ve větách na základě rešerše
3. Vyberte/vytvořte vhodný dataset pro trénování navrženého modelu
4. Implementujte navržený model a proveďte experimenty na vybraných datech
5. Proveďte porovnání s předchozími řešeními
Bibliography:VASWANI, Ashish, et al. Attention is all you need. In: Advances in neural information processing systems. 2017. p. 5998-6008.
STRAKA, Milan; STRAKOVÁ, Jana. MorphoDiTa: Morphological dictionary and tagger. 2014.
Responsible person: Petr Pošík