Detail of the student project

List
Topic:Zpracování dat bipolárních pacientů
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Please see english description.
Bibliography:[1] Jones SH, Hare DJ, Evershed K.,Actigraphic assessment of circadian activity and sleep patterns in bipolar disorder, Bipolar Disord. 2005 Apr,7(2):176-86. Scarna A, Seml
[2] Michael Bauer, Paul Grof, Temporal relation between sleep and mood in patients with bipolar disorder, Bipolar Disorders 2006: 8: 160–167
Responsible person: Petr Pošík