Detail of the student project

List
Topic:Detekce psaných znaků na dotykovém telefonu pro nevidomé
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé
Bibliography:[1] Petr Svobodník: Zpřístupnění mobilních telefonů se systémem Android pro nevidomé uživatele. Diploma thesis. Czech Technical University in Prague, 2013.
[2] B. K. Iwana, V. Frinken and S. Uchida: A Robust Dissimilarity-Based Neural Network for Temporal Pattern Recognition. 2016 15th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR), Shenzhen, 2016, pp. 265-270.
[3] B. Szőcs, S. Vajda and J. Robu: D.A.C Draw and Calc - the intuitive calculator. 2012 IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, 2012, pp. 157-163.
[4] Levin, Michael. CellWriter: Grid-Entry Handwriting Recognition. 2007.
Responsible person: Petr Pošík