Detail of the student project

List
Topic:Bezkolizní navigace helikoptéry
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte a implementujte řídicí systém robotické helikoptéry tak, aby neumožnil pohyb vedoucí ke kolizi helikoptéry s překážkami v jejím okolí při letu do zadaného cíle. Pro zmapování okolí bude třeba zvolit vhodný senzorický systém.
Responsible person: Petr Pošík