Detail of the student project

List
Topic:Robotická explorace podzemních prostor v simulovaném prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Tomáš Petříček, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Uvažujte úlohu autonomní explorace rozsáhlých podzemních prostor, ve který roboty hledají definované objekty zájmu a komunikují bezdrátově přes nespolehlivý komunikační kanál. Simulace provádějte v SubT simulátoru (https://github.com/osrf/subt/).
Responsible person: Petr Pošík